Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@mentamove.com.tr

SİNİR ZEDELENMELERİ

Sinir hasarı, sinir dokusundaki hasarları ifade etmektedir. Travmatik sinir hasarları ile birlikte çok çeşitli sinir hasarları olduğundan dolayı açıklamada herhangi bir sınıflandırma sistemi yoktur. Çoğu sistem hasarın derecesini semptomlar ile belirler. Yaygın olarak karşılaşılan sinir hasarları Kranial Sinirler; 1. Kafa Çifti, 2. Kafa Çifti, 3. Kafa Çifti, 4. Kafa Çifti, 5. Kafa Çifti, 6. Kafa Çifti, 7. Kafa Çifti, 8. Kafa Çifti, 9. Kafa Çifti, 10. Kafa Çifti, 11. Kafa Çifti, 12. Kafa Çifti

Otonom Sinir Sistemi, Spinal Sinir Kökleri, Periferik Sinirler

Periferik Sinirler kollarımızda, yüzümüzde, bacaklarımız ve gövdemizde yer alan omuriliğin devamı şeklinde konumlanmış, özel korunmuşi ve özel seyirleri olan sinirlerdir. Örneğin kolumuzda omuzdan itibaren parmaklarımıza kadar giden Median Sinir, Ulnar Sinir, Radial Sinir gibi, bacata da Siyatik Sinir, Femoral Sinir, Peroneal Sinir şeklinde isimlerle anılan en büyük sinirler vardır. Bu sinirler beyinden kaslara kadar gitmesi gereken emirleri taşıdığı gibi, kaslar, eklemler, bağlar, tendonlar, damarlar, cilt, kemik gibi dokulardan kalkan duyu liflerini içerirler ve etraftan beyine bilgi taşırlar. Biz farkında olmasak da periferik sinirlerimiz beyin ve omurilik gibi düzenli ve devamlı çalışırlar. Biz çalışmaları herhangi bir nedenle bozulduğu anda durumdan haberdar oluruz.

MENTAMOVE KISA BİLGİLER

Serebral Palsi (CP) tedavisinde, spastisitenin önlenmesinde ve çözülmesinde büyük katkı sağlamaktadır.
Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanmasında en büyük etkisi Beyin üzerindedir.
Herpes Simplex Sinir hasarında erken dönemde Mentamove ile tedavi olunabilmektedir.
Soğuk havalara bağlı gelişen yüz felçlerinde (fasial paralizi) hızlı çözüm bulabilirsiniz.
Kafa travmalarında beyin hasarlarına bağlı gelişen felçlerin tedavisinde etkilidir.
Beyin üzerinde Mentamove' un etkisi Radyolojik olarak 2004 yılında gösterilmiştir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Brakial Pleksus
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi