Çağrı Merkezi: +90 216 523 3349
E-mail: info@mentamove.com.tr

CERRAHİ SONRASI SİNİR HASARLARI

Travmatik periferik sinir yaralanmaları önceden sağlıklı olan bireylerde yol açtıkları sonuçlar ile hem fiziksel hem de sosyoekonomik bakımdan kısıtlılık yaratan yaralanmalardır. Travmatik periferik sinir yaralanmalarının en sık nedenleri delici-kesici, bası, enjeksiyon, ezilme, iskemi, gerilme-çekilme yaralanmalarıdır. Periferik sinir yaralanmalarının hemen sonrasında tek başına nörolojik muayene ve klinik semptomlar ile değerlendirme yapmak son derece zordur. Periferik sinir yaralanmalarında yaralanmanın anlaşılması, takip ve tedavinin planması ve yapılacak cerrahi girişimin zamanlamasının belirlenmesi açısından en değerli tanı yöntemi elektrofizyolojik incelemelerdir. Cerrahinin zamanlaması ameliyat sonrası dönemde sonuçlar üzerine doğrudan etki eder.

Cerrahi sonrası gelişen sinir hasarları bölgesel cerrahi girişimlere göre farklılık ve özelliklerdedir. Bel fıtığı ameleyatlarına bağlı olarak sinir zedelenmeleri sonrası oluşan, düşük ayak (foot drop) sendromu en yaygın olanıdır.

MENTAMOVE KISA BİLGİLER

Serebral Palsi (CP) tedavisinde, spastisitenin önlenmesinde ve çözülmesinde büyük katkı sağlamaktadır.
Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanmasında en büyük etkisi Beyin üzerindedir.
Herpes Simplex Sinir hasarında erken dönemde Mentamove ile tedavi olunabilmektedir.
Soğuk havalara bağlı gelişen yüz felçlerinde (fasial paralizi) hızlı çözüm bulabilirsiniz.
Kafa travmalarında beyin hasarlarına bağlı gelişen felçlerin tedavisinde etkilidir.
Beyin üzerinde Mentamove' un etkisi Radyolojik olarak 2004 yılında gösterilmiştir.
  • Refleks Sempatik Distrofi
  • Travmatik Fasial Paralizi
  • Periferik Sinir Kesisi
  • Siyatik Sinir İnjurisi
  • Hipoksik Ensefalopati
  • Peroneal Sinir İnjurisi
  • Brakial Pleksus
  • Spinal Menenjiom
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Beyin Kanaması
  • Menenjit Sekeli
  • Talamik Kanama
  • Okulomotor Palsi
  • Herpes Simplex
  • Cauda Equinae
  • Bell Palsy
  • Foot Drop
  • Uzamış Koma
  • Diastomatomiyeli
  • Monoparezi
  • Hemipleji
  • Hemiparezi
  • Parapleji
  • Paralizi