• slidebg1
  BEYİN HASARLARI
  Travma & ANEVRİZMADA
  Beyin Damar Tıkanmaları ve Kafa Travmalarına
  bağlı gelişen felç tablolarının tedavisinde...
 • slidebg2
  OMURİLİK ZEDELENMELERİ
  OMURGA KIRIKLARI
  Omurilik Tümörleri,
  Omurilik Zedelenmelerine,
  Omurga Kırıklarına bağlı gelişen felçlerde...
 • slidebg3
  SEREBRAL PALSİ (CP)
  BEYİN VE KAS GELİŞİMİ BOZUKLUKLARINDA
  Serebral Palsiye Bağlı Gelişen Spastisitenin Tedavisinde

"Mentamove® 'Düşünmek Hareket Etmeye İter' prensibinden yola çıkarak nöroplastisitenin modern anlayışı ve tecrübesi üzerine kurulu bilimsel bir tedavi metodudur. Merkezi Sinir Sisteminin (Beyin ve Omurilik) işlevlerini rejenere (yenileme) etme yeteneğinden yararlanarak, nörolojik sekellerin giderilmesi, özellikle rehabilitasyonla ve gerekli destek sağlandığı takdirde mümkündür. Bu nedenle Mentamove® öncelikle bilinçli zihinsel antreman (düşünerek hareket etmeye çalışmak) sonrası uzvun harekete geçmesini sağlar."

Felç; Beyinde, Omurilikte, Periferik Sinirlerde, Kafa Çiftlerinde meydana gelen hasarlar sonrasında ilgili hareket bölgelerinin kullanılamaması sonrası dışarıdan gördüğümüz hareket kusuru tablosunu ifade eder. Olayın şiddeti kişinin yatak düzeyinde bakıma muhtaç kalması derecesinden hafif bir bozukluğa kadar çok geniş yelpazede seyreder. Felç tablolarının tanımlanması Nöroloji, Beyin Cerrahi ve FTR uzmanlarının görüşleri doğultusunda yapılır.


Felç tablolarının giderilmesi için yapılan çalışmalara ve bireyin hastalanmadan önce yapabildiği faaliyetleri yeniden geri kazanıp yapabilmesi konusunda yürütülen çalışma ve tedavi süreçleri "Rehabilitasyon" olarak bilinir. Rehabilitasyonun dayandığı temel prensibe "Nöroplastisite"denir.


Nöroplastisite, doğuştan gelen bir yeti'dir. Sinir hücrelerinin bir dizi davranışının yeniden öğrenebilme yeteneğidir. Bu yeteneği doğru bir biçimde açığa çıkarmak ve sürdürmek Rehabilitasyonun başarısını getirir.


Mentamove Rehabilitasyon Metodu; Nöroplastisiteyi erken veya geç dönemde harekete geçirebilen "Rehabilitasyon" ajanıdır. Tek başına diğer yöntemlerle kıyaslandığında Mentamove® ile yapılan çalışmalarda hastaların hareket kabiliyetlerini "öğrenerek" daha doğru ve daha hızlı bir şekilde geri kazandıkları gözlemlenmiştir.

Serebral Palsi (CP)

Cerebral Palsi çocukluk veya erken çocukluk çağında meydana gelen beyin zedelenmesi sonrası görülen nörolojik tabloyu izah etmek için kullanılan geniş anlamlı bir terimdir. Belli bir hastalığı tarif etmez.


Serebral Palsi

Nörolojik Rehabilitasyon

Sinir Sisteminde hastalıklardan sonra "sekel" denilen bazı fonksiyon kayıpları meydana gelmektedir. Bu kayıplar körlük, işitme kaybı, konuşma kaybı, koku kaybı, tat ...


Nörolojik Rehabilitasyon

Nöroplastisite

Nöroplastisite tanımını anlayabilmek için öncelikle nöron, nöronal gelişme, sinaps, sinaptik büyüme, regenerasyon, innervasyon, reinnervasyon, nöronal network tanımlamalarını bilmek ...


Nöroplastisite

Omurilik Hasarları

Omurilik hasarının tedavilerindeki gelişmeler son birkaç yılda omurilik hasarı görmüş hastalarının yaşam kalitesi, daha iyi tedavilerle ve daha ayrıntılı rehabilitasyon ile belirgin bir biçimde ...


Omurilik Hasarları

Hemipleji

Hastanın vücudunun bir yarısındaki kaslarda felç olma tablosudur. Vücudun aynı yarısında kol, bacak ve gövdede kasın kasılma özelliğinin tamamen yada kısmen kaybolur. Hemipareziden ...


Hemipleji

Hemiparezi

Hemiparezi vücudun bir yarısındaki kaslarda kuvvetsizlik anlamına gelen patolojik durum. İstemli hareketler tümüyle kaybolmuştur. Parezi, vücudun aynı yarısında kalan kol, bacak ve ...


Hemiparezi

Düşük Ayak

Omuriliğin bacaklara uzanan sinirlere fıtık basısı yada zedelenmesi sonucu oluşur. Kişi ayağını bilekten yukarı doğru kaldırmada zorlanır yada kaldıramaz. Düşük ayak problemi yaşayan kişi ayak ...


Düşük Ayak

Brakial Pleksus Hasarı

Kolun hareket kabiliyeti hasarın tipine ve şiddetine göre değişir. Brakial Pleksus, boynun her iki yanında yer alan omuz, kol ve elin hareketini ve duyusunu sağlayan sinir ağıdır. Bu sinir ağında dört servikal ...


Düşük El

Felçli hastaların hareketleri yeniden kazanabilmesindeki en büyük etki, Beyin üzerinde nöronların hareketleri yeniden öğrenerek hafızaya kaydetmesidir.


Felç Tedavisinde Mentamove® Metodu, Bilindiği gibi felç veya kısmi felç insan beyni, omurilik veya etraf sinirlerden birinin veya birkaç tanesinin zedelenmesi sonucu ilgili uzuvda ortaya çıkan fonksiyon kaybı ve o uzvu verimli kullanamama halidir. Felç ile birlikte sık görülen diğer belirtiler ise ilgili uzuvda uyuşukluk, ağrı ve sertliktir. Bu durum uzun vadede hareketsizliğe bağlı olarak ilgili uzuvda kasların erimesi ve eklemlerin donarak kilitlenmesi ile sonuçlanır.


Felç doğumdan itibaren ölünceye kadar her yaşta görülebilen bir olaydır. Felç olayı insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Felçlerin sebepleri, tıptaki gelişmeler sayesinde bu gün artık kolayca saptanabilmektedir. Ancak tedavisinde alışılagelmiş rehabilitasyon yöntemleri belli bir aşamaya kadar tedavi sağlayabilmekte iken yüksek teknoloji sayesinde insan beynine yeni görevler yükleme ve yeniden öğretme imkanı doğmuştur.

Mentamove Video

MENTAMOVE REHABİLİTASYON

SEREBRAL PALSİ (CP) / FELÇ / STROKE / SİNİR SİSTEMİ BİLİMSEL TEDAVİ YÖNTEMİDİR